Apie PVM trumpai

  • Pridėtinės vertės mokestį (PVM) reglamentuoja Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir Europos Sąjungos direktyvos.
  • PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas už atlygį šalies teritorijoje, kai šias prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą.
  • Su tam tikromis išimtimis PVM mokėtoju reikia registruotis tada, kai bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 tūkst. eurų.
  • Lietuvoje standartinis PVM tarifas yra 21 procentas. Kiti PVM tarifai - 9% ir 5%.
  • Dažniausiai mokestinis laikotarpis - kalendorinis mėnuo, o fizinio asmens PVM mokėtojo - kalendorinis pusmetis.
  • Jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ir mokėtina PVM suma sumokama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos. PVM deklaracijos forma - FR0600.
  • Pridėtinės vertės mokestį administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė.


PVM atskaita

PVM atskaita - pirkimo ir (arba) importo PVM dalies atskaitymas, kai pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVM įstatymas) nuostatas, apskaičiuota atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina iš biudžeto PVM suma. Plačiau...


PVM deklaracijos ir kitų formų pildymo taisyklės

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos (toliau – PVM deklaracija), Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formos (toliau – FR0608 forma), Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos (toliau – FR0617K forma) ir jos papildomo lapo (toliau – FR0617KP forma) (toliau – formos) užpildymo tvarką. Plačiau...