Naujienos

Seminaro „PVM atskaitos tikslinimas“ (2023 m.)

VMI parengto seminaro „PVM atskaitos tikslinimas“ dalomoji medžiaga. Seminaro data: 2023-03-22

Skaityti...

Lengvatinių PVM tarifų taikymas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Lengvatinių PVM tarifų taikymas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Skaityti...

Nuo 2023 m. gegužės 1 d. didinamos baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą

Nuo 2023 m. gegužės 1 d. vietoj šiuo metu galiojančių nuo 10 iki 50 procentų papildomai apskaičiuotos PVM sumos dydžio baudų bus taikomos nuo 20 iki 100 procentų apskaičiuotos papildomai mokėtinos PVM sumos dydžio baudos.

Skaityti...

VMI video įrašas apie registraciją One Stop Shop (OSS) sistemoje

VMI video įrašas apie registraciją One Stop Shop (OSS) sistemoje

Skaityti...

VMI video įrašas apie Lietuvos asmenų registravimą PVM mokėtojais

VMI video įrašas apie Lietuvos asmenų registravimą PVM mokėtojais

Skaityti...

VMI video įrašas apie PVM naujoves 2023 m.

VMI video įrašas apie PVM naujoves 2023 m.

Skaityti...

VMI seminarai apie PVM naujoves 2022 m.

VMI seminarai apie PVM naujoves 2022 m. - PVM įstatymo pakeitimai ir PVM lengvatos, taikomos prekėms ir paslaugoms, skirtoms Ukrainai

Skaityti...

VMI sukūrė PVM skaičiuoklę ne PVM mokėtojams

Skaičiuoklė sukurta, siekiant padėti teisingai apskaičiuoti PVM tiems asmenims, kurie viršija PVM įstatyme numatytą ribą 45 000 eurų.

Skaityti...

VMI informacija dėl PVM grąžinimo iš Jungtinės Karalystės

VMI parengė informaciją dėl elektroninių sertifikatų, kuriuos išduoda Jungtinės Karalystės mokesčių administratorius ir kurie reikalingi norint susigrąžinti PVM

Skaityti...

VMI video apie užsienio apmokestinamųjų asmenų registravimą PVM mokėtojais

VMI paruošė video įrašą pie užsienio apmokestinamųjų asmenų registravimą PVM mokėtojais

Skaityti...

VMI video apie PVM pakeitimus 2022-aisiais

PVM įstatymas, PVM objektas, PVM tarifas, PVM išimtys, PVM apmokestinama, neapmokestinama PVM, lengvatinis PVM tarifas, PVM sąskaita faktūra, pirkimo PVM, pardavimo PVM, mokėtinas PVM, PVM atskaita, atskaitos tikslinimas, PVM apskaita, sąskaitų faktūrų registras, PVM grąžinimas, NATO, I.SAF

Skaityti...

Atnaujintas PVM įstatymo 101-105 straipsnių komentaras

VMI, suderinusi su Finansų ministerija, atnaujino PVM įstatymo 101-105 straipsnių komentarą. Jūsų patogumui paruošėme naujos ir senos komentaro redakcijų palyginimą.

Skaityti...

Nebebus atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo standiesiems diskams

Nuo 2022 m. kovo 1 d. nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas tais atvejais, kai tiekiami standieji diskai.

Skaityti...

Nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas bankrutuojančioms įmonėms ir tiekiamai medienai

Nuo 2022 m. sausio 1 d. nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, tais atvejais, kai prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, kurio atžvilgiu pradėta teisminė bankroto procedūra, ir kai tiekiama tam tikra mediena

Skaityti...

Seminarų medžiaga: PVM mokėtojų registracija ir PVM atskaita

VMI seminarai PVM temomis - PVM mokėtojų registracija ir PVM atskaita. PVM atskaita - pirkimo ir (arba) importo PVM dalies atskaitymas, kai pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVM įstatymas) nuostatas, apskaičiuota atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina iš biudžeto PVM suma.

Skaityti...

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi taisyklės dėl naujų automobilių, įsigytų ES, PVM apskaičiavimo ir dokumentų pateikimo tvarka

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi taisyklės dėl naujų automobilių, įsigytų ES, PVM apskaičiavimo ir dokumentų pateikimo tvarka

Skaityti...

GPM, PVM, PM prievolės privatiems poreikiams naudojant įmonės turtą

GPM, PVM, PM prievolės privatiems poreikiams naudojant įmonės turtą

Skaityti...

VMI video apie lengvatinį PVM tarifą nuo 2021 m. liepos 1 d.

Nuo šių metų liepos 1 d. lengvatinis 9% tarifas taikomas daugumai maitinimo ir kultūros paslaugų.

Skaityti...

VMI video apie tarptautinės elektroninės prekybos apmokestinimą

Nuo 2021 m. liepos 1 d. iš esmės keičiasi prekių, paruodamų internetu ir pristatomų į kitas šalis, apmokestinimas. Viršijus 10000 eurų ribą, teks deklaruoti ir mokėti PVM šalyje, kurioje yra pirkėjas. Siekiant palengvinti mokestinių prievolių vykdymą, bus galima naudotis nauja tarptautine sistema - OSS, prie kurios bus galima prisijungti VMI suteikiama prieiga. Mokestis taip pat bus sumokamas į VMI sąskaitą.

Skaityti...

VMI seminaras apie PVM atskaitą

Gegužės 19 d. VMI organizavo seminarą apie PVM atskaitą. Seminaro medžiagą pateikta čia. Kitų seminarų PVM klausimais medžiagą galite rasti VMI puslapyje.

Skaityti...

VMI papildė teminį leidinį MB klausimais apie PVM

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos papildė leidinį „Mažosios bendrijos. Klausimai-atsakymai“ aktualiais pridėtinės vertės mokesčio klausimais bei atsakymais. Skaitykite čia.

Skaityti...

Norintieji susigrąžinti PVM iš Jungtinės Karalystės turi suskubti

Elektroninius prašymus grąžinti pridėtinės vertės mokestį (PVM), kuris buvo sumokėtas Jungtinėje Karalystėje 2020 m., reikia pateikti ne vėliau, kaip iki 2021 m. kovo 31 d.

Skaityti...

PVM pasikeitimai 2021 m.

2020 m. gruodžio mėnesį buvo pakeistas įstatymas. Svarbiausi pakeitimai - 5% PVM tarifas bus taikomas ir elektroninei spaudai, o vakcinoms COVID-19 ligos - 0% tarifas.

Skaityti...

Nuo 7 iki 20 hektarų didinamas žemės ūkio plotas, kai gali būti taikoma kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema

Nuo 7 iki 20 hektarų didinamas žemės ūkio plotas, kai gali būti taikoma kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema

Skaityti...

Atnaujinta pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 forma

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos užpildymo taisykles ir nauja redakcija išdėstė Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formą.

Skaityti...

PVM ir COVID-19

VMI videoįrašas. Dažniausiai užduodami klausimai dėl PVM, susiję su COVID-19.

Skaityti...

PVM įstatymo NR. IX-751 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimas

Atsisakoma šiuo metu PVM įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatytų apribojimų, taikomų už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusiai ir grąžinamai PVM skirtumo sumai. Nuo 2021 m. sausio 1 dienos atsisakoma prievolės, nustatytos fiziniams asmenims, pateikti duomenis apie sandorius, susijusius su naujų transporto priemonių įsigijimu, jei tokius duomenis centrinis mokesčio administratorius gali gauti iš valstybės registrų ar kitų valstybės informacinių sistemų.

Skaityti...

PVM grąžinimas užsienio keleiviams: mažinama minimali bendrų prekių vertė

PVM grąžinimas užsienio keleiviams: mažinama minimali bendrų prekių vertė

Skaityti...

Finansų ministerija siūlo didesnę apyvartos ribą PVM mokėjimui

Finansų ministerija siūlo nuo 45 tūkst. eurų iki 55 tūkst. eurų padidinti Lietuvoje taikomą metinės apyvartos ribą, nuo kurios privaloma registruotis PVM mokėtojais ir mokėti PVM į valstybės biudžetą.

Skaityti...